×

Ohřev bazénu přes výměník tepla

Abychom bazén ohřáli tak do něj musíme dostat tepelnou energii z nějakého vnějšího zdroje. Jak již bylo v předchozích kapitolách několikrát uvedeno, tímto zdrojem může být: jednoduchý nebo komplexní solární systém, elektroohřev, bazénářské nebo topenářské tepelné čerpadlo případně kotel.

U kvalitních solárních systémů, topenářských tepelných čerpadel a kotlů není možné hnát bazénovou vodu přímo dovnitř do zdroje, tam cirkuluje upravená topenářská voda případně nemrznoucí směs. Pokud by se tam dostala chlorovaná nebo slaná bazénová voda tak by zařízení zkorodovalo. Je potřeba topnou vodu výměníkem oddělit od bazénové vody.

Výměník tepla je vlastně „převodník tepla “, přes který se energie obsažená v topné vodě předává do bazénové vody. Primární, topnou stranou výměníku cirkuluje topná voda a sekundární stranou cirkuluje bazénová voda, která odebírá teplo z topného okruhu. Výměníky mají vždy čtyři hrdla: horké primární topné medium vstup, ochlazené primární medium výstup (vratka), studené sekundární medium vstup, ohřáté sekundární medium výstup.

Je potřeba uvědomit si, že výměník sám žádné teplo negeneruje, pouze předává teplo z jednoho kapalného media do druhého. Výměník je tedy třeba vždy dimenzovat podle výkonu zdroje. Výměník prostě musí s jistotou přenést výkon zdroje, tedy být tak velký, aby odebral energii, kterou zdroj vyrobí a předal jí do sekundárního media.

Nyní se budeme zabývat výměníky trubkovými. Trubkový výměník je tvořen pláštěm (trubkou), ve které je svazek tenkých trubiček (trubkovnice). Vnitřkem trubiček proudí jedno medium, v případě výměníků BOWMAN je to bazénová voda, vně trubiček, tedy mezi pláštěm výměníku a vnější stěnou trubiček proudí druhé medium, v případě výměníků BOWMAN je to topná voda. Topná, primární voda předává teplo sekundární, ohřívané bazénové vodě přes stěny trubiček. Jako materiál trubiček v bazénových výměníkách je přednostně používán titan, který má vysokou odolnost proti chlorované a slané bazénové vodě. Výměník se do bazénového okruhu zapojuje za filtraci, ale před dávkování chloru nebo jinou chemickou úpravnu.

Detailní nákres výměníku BOWMAN si můžete prohlédnout zde.

« Ohřev bazénu kotlem
Pokračovat:
«« Zdroje tepla pro ohřev bazénové vody Jaký výměník tepla zvolit? »