×

Ohřev bazénu kotlem

Pokud je v domě nainstalován plynový kotel nebo kotel na pevná paliva, tak je možné ho využít k vytápění bazénu.

Do kotle není možné hnát přímo bazénovou vodu. Výstupem z kotle je topná voda většinou 70°C používaná v topném okruhu domu. Abychom mohli touto vodou ohřívat bazén, tak musíme do okruhu vsadit tepelný výměník. V našem případě to bude výměník, který bude mít na primární straně topnou vodu 70°C a na sekundární straně bazénovou vodu. Výměník je tedy třeba vždy dimenzovat podle výkonu zdroje. Výměník prostě musí s jistotou přenést výkon zdroje, tedy být tak velký, aby odebral energii, kterou zdroj vyrobí a předal jí do sekundárního media. V případě kotle to znamená, že výměník musí být počítán na přesně zadaný maximální výkon kotle, teplotu topné vody 70°C a teplotu ohřevu bazénové vody na cca 32°C.

Ohřát vodou 70°C druhou vodu na 32°C není obtížné, výměníky proto vycházejí malé.

« Ohřev bazénu topenářským
tepelným čerpadlem
Pokračovat:
«« Zdroje tepla pro ohřev bazénové vody Ohřev bazénu přes výměník tepla »