×

Solární ohřev bazénu

Ten můžeme rozdělit na:

  • skutečně jednoduché systémy, v podstatě černé plastové trubky nebo kolektory, umístěné v blízkosti bazénu, které absorbují teplo ze slunce a předávají ho do bazénové vody. U těchto systémů bazénová voda přímo proudí uvnitř kolektorů a přebírá si s nich teplo. Na zimu se vypouštějí.
  • Složitější solární systémy používají kvalitní deskové nebo vakuové kolektory umístěné na střeše. Většinou se jedná o komplexní systémy, které zajišťují ohřev užitkové vody pro dům a zbytkové teplo se ukládá do bazénu. V těchto solárních kolektorech cirkuluje nemrznoucí směs a pracují celoročně, nemůžeme tedy do nich přímo pustit bazénovou vodu.

Abychom mohli tepelnou energii z těchto kolektorů využít pro ohřev bazénu tak musíme použít výměník tepla. Výměník tepla je vlastně „převodník tepla“, přes který se energie obsažená v nemrznoucí směsi ze solárních kolektorů předává do bazénové vody. Je to prostě jakási oddělovací jednotka, ve které se teplo z primáru (solar) předává do sekundáru (bazénová voda). Primární, topnou stranou výměníku cirkuluje voda ze solárů a sekundární stranou cirkuluje bazénová voda která odebírá teplo ze solárního okruhu. Výměník je tedy třeba vždy dimenzovat podle výkonu zdroje.

Pokračovat:
« Elektoohřev bazénu Ohřev bazénu bazénářským
tepelným čerpadlem »
«« Zdroje tepla pro ohřev bazénové vody Ohřev bazénu přes výměník tepla »»