×

Ohřev bazénu bazénářským tepelným čerpadlem

Bazénářská tepelná čerpadla jsou přímo určena k vytápění bazénů. Instalují se do blízkosti bazénu. Potřebují zdroj elektrické energie, přístup vzduchu a musí přes ně proudit bazénová voda. Je to vlastně „obrácená lednička“. K elektrické energii potřebné k pohonu kompresoru se přidává teplo ze vzduchu a výsledek se předává do bazénové vody.

Účinnost těchto tepelných čerpadel podstatně klesá se snižující se venkovní teplotou. Pracují většinou do venkovních teplot cca 4°C, při nižších teplotách je jejich výkon malý a začínají namrzat. Na zimu se odstavují. Nejsou vhodná pro vnitřní bazény, protože nedokáží zajistit ohřev během zimy.

Pokračovat:
« Solární ohřev bazénu Ohřev bazénu topenářským
tepelným čerpadlem »
«« Zdroje tepla pro ohřev bazénové vody Ohřev bazénu přes výměník tepla »»