×

Jaký způsob ohřevu bazénu zvolit?

Nejlevnější je samozřejmě ohřev pomocí slunce, tedy solární ohřev. Ten můžeme rozdělit na:

  • skutečně jednoduché systémy, v podstatě černé plastové trubky nebo kolektory umístěné v blízkosti bazénu, které absorbují teplo ze slunce a předávají ho do bazénové vody. U těchto systémů bazénová voda přímo proudí uvnitř kolektorů a přebírá si s nich teplo.
  • Složitější solární systémy používají kvalitní deskové nebo vakuové kolektory umístěné na střeše, ve kterých cirkuluje nemrznoucí směs. Většinou se jedná o komplexní systémy, které zajišťují ohřev užitkové vody pro dům a zbytkové teplo se ukládá do bazénu.

Další možností je použít přímý elektrický ohřev, v podstatě elektropatronu vsazenou do proudu bazénové vody za filtrací.

Dále přichází v úvahu bazénové tepelné čerpadlo, které odebírá teplo ze vzduchu a transformuje ho do bazénové vody. Pokud má dům na vytápění nainstalováno topenářské tepelné čerpadlo tak je možné ho využít i na ohřev bazénu. Totéž platí o využití kotle k ohřevu bazénu. Může to být kotel na plyn, na pevná paliva, na štěpku.

Platí, že pokud k ohřevu bazénu použijeme solární systém plněný nemrznoucí směsí, topenářské tepelné čerpadlo nebo kotel tak v žádném případě nemůžeme bazénovou hnát přímo do zdroje, tedy do soláru, TČ nebo kotle. Chlorovaná bazénová voda by tato zařízení zničila. Musíme tedy použít výměník pro oddělení topné vody od bazénové vody. Výměníky mohou být trubkové nebo deskové. Těmito výměníky se zabývá naše webová stránka.

Pokračovat:
« Proč ohřev bazénu? Ohřev podle typu bazénu »